New Page 1

    ZABITA HİZMETLERİ
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesine göre Belediye Zabıtası; İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir.
 
Hemşerilerimizden gelen şikayet ve isteklerin değerlendirilmesi konusunda ise, Belediye Zabıtasını ilgilendiren hususlarda gerekli yaptırımlar uygulanarak başvuru sahibi bilgilendirilmekte, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Belediye Zabıta Müdürlüğü
 
Tel: + 90 312 893 50 01
Faks: + 90 312 893 55 88

Esenlik ve İşyeri Denetim Hizmetleri
 
Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde kentin esenlik ve Kentin Esenlik ve Düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.
 
1. Gayri Sıhhi Müesseselerde;

 

 • İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
 • Vasfını koruyup korumadığı,
 • Hafta Tatili Ruhsatlarına,
 • Temizlik koşullarına,
 • İşyeri önü işgallerine,
 • Gürültü ve çevre kirliliğine,
 • Yangın söndürme cihazlarına vb. konularda denetimler yapılmakta,
2-İlçe içerisinde bulunan Sıhhi Müesseselerde;

 

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Teftiş defteri,
 • Hafta tatili ruhsatlarına,
 • Sağlık Karnelere,
 • Vasfını koruyup korumadığı,
 • Etiketin olup olmadığı,
 • İşyerinin umumi temizliği,
 • Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
 • İşyeri önü işgalleri,
 • Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
 • İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
 • Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
 • İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup,uyulmadığının kontrolü,
 • Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
 • Büfeler,karavanlar,simit camekanları,
 • Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması,düzenin sağlanması
 • Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi,sonuçlandırılması,
 • Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,
3) Kentimizin ana cadde, bulvar, meydan park ve mezarlıklarda;

 

 • Seyyar satıcılık yapanlara,
 • Dilencilik yapanlara,
 • İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
 • Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
 • Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
 • Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
 • Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
 • Mezarlıklara her ne surette olursa olsun zarar verenlere ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterenlere vb. Konularda yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara yasal işlemler yapılmaktadır.
Çevre Zabıta Hizmetleri

 

 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye, Hıfzıssıhha, çevre ve diğer yasalara göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulattırmak,
 • Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak,
Nöbetçi Zabıta Hizmetleri
 
1.Cumartesi-Pazar ve saat 17.00’den sonra yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir.
 
2.Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapar.
 
3.Gündüzden kalan ve gecede takibi gereken işleri yaptırır.
 
4.Başkanlık Makamı´nın gece verdiği emirleri yerine getirir.
 
5.Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde, ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olur.
 
6.Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin, almış oldukları tedbirlere yardımcı olur.
 
7.Belediye Başkanlığının gece ve gündüz telsiz ve telefon muhaberatını yürütür.
 
 

 

 

 

 

 

New Page 1

 

 

 

New Page 1

BAŞKAN KURUMSAL YAPI EVREN'E BAKIŞ HİZMETLERİMİZ HIZLI ERİŞİM İLETİŞİM
           
 > Başkan'ın Özgeçmişi
 > Başkan'ın Halka Mesajı
 > Başkan'a Mesaj
 > Fotoğraflar
 > Basında Başkan
 > Başkan'ın TV Programları

 

> Başkan
> Başkan Yardımcıları
> Belediye Encümeni
> Belediye Meclisi
> Meclis Üyeleri
> Komisyonlar
> Hizmet Birimleri
> Evren Tarihi
> Kaymakamlık
> Resmi Kurumlar
> Muhtarlıklar
> Mahallelerimiz
> Önemli Telefonlar
> Sosyal Tesisler
> Evlendirme İşlemleri
> Cenaze İşlemleri
> İmar İşlemleri
> Vergi İşlemleri
> Zabıta Hizmetleri
> Sosyal Hizmetler
> Haberler
> Fotoğraflar
> Videolar
> Etkinlikler
> Sanal Kabristan
> Önemli Linkler
> Bilgi Edinme
> İletişim Bilgileri
> İletişim Formu
 
 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır ©  I  2019 Evren Belediyesi